آدرس : خرم آباد - خیابان دکتر علی شریعتی -کوی فلسطین - مرکز خیریه عسلی
تلفن تماس: 33406099-066
آدرس پست الکترونیکی : asali.hospital@lums.ac.ir
نمابر:33426383-066
066-33401605
کد پستی: 6818765454

سوالات متداول

فعالیت و ساعت کار درمانگاه عمومی چگونه است ؟

درمانگاه عمومی این مرکز فعال و شامل ويزيت و حضور پزشكان عمومي به صورت شبانه روزي ،ارائه كليه خدمات پرستاري سرپايي به صورت شبانه روزي  ،انجام خدمات سرم تراپي و تزريقات به صورت شبانه روزي می باشد

فعالیت داروخانه این مرکز چگونه است ؟

داروخانه  سرپایی  و به صورت شبانه روزی می باشد 

offer
انتقادات
و
پیشنهادات